Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.H.U.P. ”KOSTKA” Export-Import Arnold Kostka Grocholub ul. Miodowa 4, 47-344 Walce
  Telefon: 77 466 0286
  E-mail: info@oknakostka.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w miejscu ich przekazania (np. zapytanie o cenę, przedstawienie oferty, sprzedaż, konsultacje) na podstawie uzasadnionego interesu ADO, którym jest:
  • przychód ze sprzedaży produktów i usług,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
  • dopełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz obsługi Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia pełnej obsługi jak i upływu czasu archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu obsługi przez firmę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.