• Podstawową funkcją kraty jest zabezpieczenie obiektu przy
  jednoczesnej możliwości prezentacji witryn sklepowych, zapewnienia
  właściwej wentylacji w pasażach handlowych i garażach
  podziemnych.
 • Może być montowana zarówno w obiektach będących w trakcie
  budowy, jak i w już istniejących budynkach. Sterowana jest za
  pomocą przełącznika lub podnoszących komfort obsługi urządzeń
  sterujących.
 • Rolowana krata Aluprof to bezpieczne rozwiązanie. Standardowo
  wyposażona jest ona w poniższe rodzaje zabezpieczeń:
  – zabezpieczenie przed samoczynnym rozwinięciem się pancerza
  (hamulec bezpieczeństwa),
  – zabezpieczenie przed przygnieceniem zamykającą się kratą
  (kontaktowy czujnik bezpieczeństwa w listwie dolnej lub układ
  fotokomórek),
  – elektroniczny czujnik przeciążeniowy lub – mechaniczny wyłącznik
  ciągniony uniemożliwiają wciągnięcie kraty,
  – awaryjny ręczny system otwierania kraty.
 • Zgodnie z obowiązującymi normami krata zwijana standardowo
  wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwspadowe. Może być
  doposażona w zabezpieczenie przed przygnieceniem podczas
  zamykania, przed podniesieniem oraz w zestaw fotokomórek.

previous arrow
next arrow
Slider